صعود کوهنوردان پارس آباد به ارتفاعات کوه اوغلان قالاسی در قاب تصویر

چاپ

۱۲۳۴۵۶۱۰۱۱