شماره دوم نشریه مغان ارس منتشر شد

چاپ

به گزارش مغان رسا ، در شماره جدید مغان ارس که در ۴صفحه رنگی منتشر شده، خبرها و مطالب مختلف در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی درج شده است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئولی مغان ارس را سیامک پناهی و بهروز نوری سردبیر این نشریه را بر عهده دارد.

moghan-aras-number

moghan-aras-number2

moghan-aras-number3

moghan-aras-number4