توسعه ورزش در ابعاد مختلف هدف ماست

چاپ

به گزارش مغان رسا،  رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پارس آباد در سخنانی در جلسه با باشگاه های  بیلیارد ضمن تبیین اولویت های اصلی ورزش شهرستان پارس آباد در سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل اظهار داشت: این اداره در سال جاری توسعه کمی و کیفی ورزش همگانی و قهرمانی در شهرستان پارس آباد در دستور کار دارد.

انور موسی زادگان رئیس اداره ورزش و جوانان گفت : هدف ما توسعه ورزش در ابعاد مختلف می باشد و برای رسیدن به این هدف از تمامی توان و ظرفیت خود استفاده خواهیم کرد.

ایشان در این جلسه ضمن تشریح روند فعالیت هیات در خصوص سازماندهی باشگاههای بیلیارد ،نحوه برگزاری مسابقات ،بهداشتو سلامت ورزشکاران افزود :نقش سلامت در توسعه یک جامعه  و مشارکت مردم در سرنوشت سلامتی خویش به اهمیت نقش بهداشت از باشگاه ها و ورزشکاران پرداخت و تاکید زیادی بر این مقوله مهم داشت.

و در پایان راه حل هایی در جهت پیشرفت و ترقی این ورزش همچون  برگزاری مسابقات بین باشگاههای و ارتقاء سطح مربیگری در شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.