قیمت طلا و آهن
قیمت ارز
قیمت خودرو
شاخص بورس اوراق بهادار
وب لوکس
باشگاه کیواسپرت افق
باشگاه کیواسپرت افق
باشگاه کیواسپرت افق
باشگاه کیواسپرت افق
باشگاه کیواسپرت افق
تاریخ انتشار: دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ | ۱۸:۲۰ ب.ظ| كد خبر: 4703
تاملی بر مفاهیم رشد و توسعه
تاملی بر مفاهیم رشد و توسعه اگر شرکتها وبنگاههای اقتصادی حاضر وفعال در منطقه در صدر آن کشت وصنعتین مغان و پارس را در نظر بگیریم باید عرض کنم توسعه را با املای غلط نوشته ایم و هم از نظر مفهوم و محتوا دقیق ترجمه نکرده ایم تا در ادامه بهره وری ناهمگون و رشد ناهنجاری را از این دو غول تضعیف وتحقیر شده شاهد و ناظر باشیم!

مغان رسا – مفاهیمی چون تغییر، رشد و توسعه اغلب مترادف و مشابه هم به کار برده می شوند اما عملا این سه حامل پیامها ونظریه های متفاوتی هستند.
اگر تغییر را به تغییر اهداف وبرنامه ها تعریف کنیم و به تغییر روشها برای رسیدن به اهداف تعبیر کنیم با رشد وتوسعه مغایرتی نخواهد داشت ودر یک راستا خواهد بود و در ادامه رشد و توسعه تغییر ظهور ومتجلی می گردد.

اما سالهاست در منطقه و در سطح کلان کشوری همواره از رشد و توسعه اقتصادی در شرکتها ونهادها صحبت میشود این صحبتها بیشتر برای اقناع مخاطبان عام و یا برای جلب نظر و یا پیگیری اهداف خاص ارایه میگردد.
اگر تغییر را به تغییر روشها وبرنامه برای رسیدن به اهداف تعبیر کنیم با رشد وتوسعه منافاتی نخواهد داشت ودر یک راستا خواهد بود و در ادامه رشد و توسعه پروسه تغییر ظهور ومتجلی میگردد.

مفهوم “توسعه” بر ارتقا کیفیت، افزایش ظرفیت وقابلیتها استوار است در حالیکه “رشد” بر کمیت و افزایش اندازه و تعداد تاکید دارد.

در تفکیک دقیق مفهوم رشد و توسعه این عبارت کافیست “توسعه در خیلی موارد حتی بر منابع تقدم دارد حال آنکه ضعف منابع لزوما به تضعیف توسعه نمی انجامد” البته گرچه ممکن است کاهش منابع در کار توسعه خللی مقطعی ایجاد نماید اما توسعه با توسل به تامین کیفیت بالای سازمان بسوی هدف متعالی خویش حرکت نماید.

الغرض در گذشته بوده اند مدیرانی که با “شو”های تبلیغاتی رشد و حتی رشد ناهنجار شرکتهایی چون کشت وصنعت را به نام توسعه به مردم ارایه نموده اند اما گذشت زمان و کیفیت اوضاع از ناسلامتی شرکت ومجموعه را نشان میداد.

امروزه شرکت کشت وصنعت همچون نوزاد نوپایی است که با مدیریت کنونی میخواهد گامهای اولیه را بردارد گرچه این نوپای گرامی رشد فیزیکی داشته و در مقاطعی هم با مفاهیم توسعه بیگانه نبوده است اما تغییرات مدیریتی با افکار متفاوت وحتی متضاد در دولتهای مکرم گذشته در این حوزه رشد کمی وکیفی همزمان این کودک را به عقب انداخته است.
النهایه مفاهیمی چون توسعه قرص یا هورمونی نیست که با تجویز آن یک شبه تحولات بزرگی را ایجاد نمود توسعه عین مشق دموکراسی و نهادینه نمودن قانونمندی است که در سایه آموزش بدست میاید توسعه را باید چون معلم دلسوزی عاشقانه درس داد تا استعدادها و کوشش ها در راستای توسعه یافتگی گام بردارند.

مفهوم رشد وابسته به عوامل مادی و تعداد منابع هست و در تکثیر و تعدد این منابع محدود و خلاصه میگردد و در نهایت با ایستایی و محدودیت مواجه خواهد شد اما اگر توسعه بر پیکره عامل رشد تزریق گردد این محدودیتها برداشته خواهند شد توسعه به خلاقیتها و قابلیتهای نامحدود بشری استوار است از اینرو همواره در حال نوسازی و بر مدار رنسانس حرکت مینماید و با واژه ای بنام محدودیت بیگانه است.

ذاتا توسعه در کیفیت انعکاس می یابد حال آنکه رشد در کمیتها و تعدد بروز می یابد.
با این تفاسیر بهترمیتوان فهمید که چرا ما معمولا “رشد” بدون فکر وتحلیل را به “توسعه” ترجیح میدهیم.

بهنام دوستدار-روزنامه نگار و تحلیلگر

جدیدترین
پر بازدیدترین
نظرسنجی
 • طراحی سایت را چگونه ارزیابی می کنید

  • خیلی خوب (71%)
  • خوب (24%)
  • ضعیف (3%)
  • متوسط (2%)

  جمع آرا: 505

  Loading ... Loading ...